Komisja rewizyjna

Mgr Sławomir Płuciennik

Przewodniczący

Mgr Zbigniew Kręcisz

Członek

Stanisław Świerczyński

Członek