Dołącz do Stowarzyszenia

Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia – spełniająca warunki zawarte w § 7  Statutu Stowarzyszenia – winna wypełnić i podpisać druki zamieszczone w odsyłaczu „Deklaracja członkowska”, a następnie skorzystać z następujących sposobów ich dostarczenia do Zarządu Stowarzyszenia:

  • wysłać pocztą na podany niżej adres:
    Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia
    Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM, pl. Gen. Józefa Hallera 1C, 90-647 Łódź;
  • przekazać do siedziby Zarządu, mieszczącej się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy pl.  Gen. Józefa Hallera 1C w Łodzi;
  • po zeskanowaniu, przesłać e-mailem na wybrany adres: marmura@sptwam.pl  lub wojciechowski@sptwam.pl

 

Zarząd Stowarzyszenia w Uchwale Nr 4/2017 (tekst uchwały na podstronie „Dokumenty”) ustalił składkę członkowską na 2017 rok w wysokości: 100  zł, a dla studentów- podchorążych – 20 zł  oraz opłatę wpisową dla wszystkich w wysokości: 20 zł. 

Składka i wpisowe wpłacone są jednorazowo przy złożeniu deklaracji członkowskiej.

Udostępnij: