Kalendarium wyższego szkolnictwa medycznego w WP

80 LAT WYŻSZEGO SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO W WOJSKU POLSKIM. 1922-2002

Wydawca:
Wojskowa Akademia Medyczna
im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego
Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Wdowczyka
Opieka merytoryczna:
płk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman,
Autorzy opracowań:
Zbigniew Dudkiewicz, Marek Dutkiewicz, Czesław Jeśman,
Zdzisław Jezierski, Czesław Marmura, Mirosław Wdowczyk

Spis treści

Płk prof. dr hab. n.med. Krzysztof Zeman
Słowo wstepne

Ppłk mgr Mirosław Wdowczyk
1922-2002. Uczelnie (szkoły) medyczne Wojska Polskiego
1922-1939. Pierwsza uczelnia medyczna w WP
1922-1939. Kalendarium

Płk dr n.hum. Czesław Marmura
Poczet komendantów WSS, OSS, SPS

Ppłk mgr Mirosław Wdowczyk
1939-1946. Szkolnictwo medyczne w PSZ na Zachodzie
1939-1946. Kalendarium

Ppłk dr n. hum. Zdzisław Jezierski
W okupowanym kraju. Kształcenie kadr medycznych w AK

Ppłk mgr Mirosław Wdowczyk
1944-1958. Wojskowe szkolnictwo medyczne
1958-2002. Wojskowa Akademia Medyczna
Wojskowa Akademia Medyczna. Kalendarium

Płk dr hab. n.med. Czesław Jeśman
Poczet komendantów-rektorów Wojskowej Akademii Medycznej

Ppłk mgr Mirosław Wdowczyk
Doktorzy honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej
Komendanci-dziekani Wydziału Lekarskiego WAM
1958-2002. Prymusi Wojskowej Akademii Medycznej

Dr n.hum. Marek Dutkiewicz, płk dr hab. n.med. Zbigniew Dudkiewicz
Opracowanie graficzne odznak – mjr mgr inż. Zdzisław Kajdos
Nasze symbole. Odznaki wojskowej służby zdrowia

Udostępnij: