Komisja Rewizyjna

Mgr Sławomir Płuciennik

Przewodniczący

Maciej Mysiakowski

Członek

Stanisław Świerczyński

Członek