Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

07/10/2023
Wojskowa Akademia Medyczna. 5 października 2023 r. zmarła Pani Pułkownik Profesor dr hab. n. med. Zofia MICHALIK-KRAWCZYK

Zaprzyjaźniony z Państwem Krawczykami Jan Sztaudynger poświęcił Jej fraszkę. Na okulistkę: Śliczna lekarko, Twój urok to zbrodnia. Chciałbym oślepnąć, by Cię widzieć co dnia. W następnej części tekstu zamieściłem fragment artykułu prof. dr. hab. n. med. Hieronima…

23/06/2023
WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TRADYCJI WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ i WOJSKOWEJ SŁÓŻBY ZDROWIA

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA  Prezes SPTWAM i WSZ płk dr n. hum.  emer. Czesław Marmura otwiera  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia. Ppłk Stanisław Brylikowski, Skarbnik Stowarzyszenia przedstawia…

06/04/2023
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Drodzy członkowie oraz Sympatycy Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę, by Wielkanocny czas odrodził wszystko, co dobre, przegonił troski i smutki oraz obudził nadzieję na lepsze jutro….

Główne cele Stowarzyszenia

Do głównych celów stowarzyszenia należy: skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps”, aktywizowanie społeczno – zawodowe, kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej, inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi, wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Mgr Stanisław Wojciechowski

Sekretarz

Inż. Stanisław Brylikowski

Skarbnik

Mgr Mirosław Wdowczyk

Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji z Mediami