ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE CZŁONKÓW SPTWAM i WSZ

                                                                                   

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia w oparciu o §17 pkt 1 i 2 oraz §22 pkt 7 „Statutu SPTWAM i WSZ” uprzejmie zaprasza

Członków Zwyczajnych 

Stowarzyszenia Przyjaciół Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia

na WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE,

które odbędzie się w dniu 16 MAJA 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00

w Sali Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego

(dawna Sala Tradycji WAM), pl. Hallera 1 A (I piętro)

z następującym, proponowanym:

Porządkiem Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego;

 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia;

 3. Wybór prezydium i przewodniczącego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta;

 4. Informacja Prezesa Stowarzyszenia o działalności SPTWAM od 17.05. 2018 r. do 15.05. 2019 roku.

 5. Zatwierdzenie uchwał podjętych przez Zarząd SPTWAM i WSZ (w dniach 1.06.2018 r.; 15.05.2019 r., m.in. dotyczących spraw planistycznych i organizacyjnych;

 6. Wręczenie Jubileuszowych Medali Pamiątkowych oraz Odznak Honorowych i Organizacyjnych SPTWAM i WSZ;

 7. Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za okres od 1.01.2018 r. do 31.12. 2018 r. ;

 8. Przedstawienie „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres 1.01. 2018 r do 31.12.2018 roku;

 9. Dyskusja nad wygłoszonymi referatami sprawozdawczymi;

 10. Podjęcie uchwał zatwierdzających „Sprawozdanie finansowe SPTWAM za okres od 1. stycznia do 31. grudnia 2018 r.” oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres jak wyżej w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym;

 11. Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium;

 12. Zatwierdzenie Planu Działalności SPTWAM i WSZ na 2019 r.

                                                                                                                        Za Zarząd SPTWAM i WSZ

                                                                                                                                             Prezes

                                                                                                                         Płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura

Udostępnij: