Zarys historii Wojskowej Służby Zdrowia

1)  Tadeusz Wawrzyński: Akta dotyczące organizacji i działalności Służby Zdrowia WP w latach 1918-1939 

2) Wojskowa Służba Zdrowia II Rzeczypospolitej – źródło Wikipedia

Udostępnij: