19.09.2018 – Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia

19 września 2018 roku w Sali Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM przy pl. Hallera 1 w Łodzi, odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.

Porządek zebrania

Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ

A/ Rozpoczęcie Zebrania Władz Stowarzyszenia:

 1. Powitanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i zaproszonych gości;
 2. Wręczenie Pism Gratulacyjnych z okazji Jubileuszy;
 3. Przedstawienie Porządku Zebrania (przegłosowanie).

B/ Porządek Zebrania:

 1. Informacja Prezesa o przedsięwzięciach realizowanych od 21. czerwca 2018 r. (ostatniego Zebrania Zarządu SPTWAM i WSZ) do dzisiejszego Zebrania:

a/ w dniu 22 czerwca delegacja SPTWAM i WSZ w składzie Prezes , sekretarz płk S. Wojciechowski i członek założyciel płk S. Sołtysiński uczestniczyła w uroczystości, zorganizowanej przez Dziekana Wydziału Wojskowo – Lekarskiego prof. J. Olszewskiego, nadania auli USK im. WAM pl. Hallera 1. III p. imienia gen. Bryg. Prof. Dr. Hab. n. med. Henryka Chmielewskiego;

b/ czerwiec ustalenie tematyki listopadowej Konferencji Naukowej (prezentacja tematyki);

c/ Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na zakup usług promocyjnych.

d/sprawa przekazania do Muzeum Miasta Łodzi zasobów Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia;

e/ Jubileusz 90. Lecia Urodzin płk lek. Med. Eugeniusza Papiernika.

 1. Informacja o zmianie terminu i organizacji w WSPLek. tzw. Białej Soboty. Płk dr R. Serbiak i płk dr H. Stróżyński
 2. Informacja o organizacji Indywidualnych Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa SPTWAM i WSZ w dniu 24 listopada na KS Społem.

Płk dr R. Serbiak

 1. Informacja o realizacji założeń ogłoszonego w lutym Konkursu na Pamiętnik , wspomnienie….. Płk dr. Cz. Marmura
 2. Koncepcja promowania Jubileuszy 100 lecia utworzenia etatowej służby zdrowia WP, a w tym utworzenia w Łodzi szpitalnictwa wojskowego oraz 60. Lecia utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej. Ppłk mgr M. Wdowczyk
 3. Jak urealnić w aktualnych uwarunkowaniach funkcjonowanie Komisji Problemowych SPTWAM i WSZ, aby transformować cele Stowarzyszenia do środowisk określonych w Statucie ⸹ 1 pkt 3. Uwagi co do funkcjonowania: 1. Komisji ds. kontaktów naukowych i organizacyjnych z instytucjami medycznymi WIL, WIM, UM, WCKMed, itp., 2 Komisji organizacyjno – społecznych (np. Komitety organizacyjne Jubileuszowych Spotkań Kursów), i inne problemy organizacyjne, a w tym pozyskiwanie dla SPTWAM i WSZ wartościowych członków.

Członkowie SPTWAM i WSZ uczestnicy Zebrania

 1. Wolne wnioski.
 2. Przyjęcie uchwał.

Ramowy Plan Obchodów Jubileuszy 60. lecia WAM i 100 lecia WSZ

Program Konferencji Naukowej 17.11.2018 r.

Udostępnij: