20 marca 2019 r. – zebranie Zarządu SPTWAM i WSZ

20 marca 2019 roku odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia. Ponadto, w posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ i zaproszeni goście. (Zdjęcie otwierające informację, to rewers Medalu Pamiątkowego Stowarzyszenia).

  1. Porządek zebrania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ w dniu 20.03.2019 r.
  2. Protokół zabrania.
  3. Uchwała nr 1-3-2019-P Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia nowych członków.
  4. Uchwała nr 2-3-2019-O Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia Planu pracy i terminarza pracy Stowarzyszenia na 2019 r.
  5. Uchwała nr 2-3-2019-O Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia Planu pracy i terminarza pracy Stowarzyszenia na 2019 r.
  6. Uchwała nr 3-03-2019-O Zarządu Stowarzyszenia w sprawie rezygnacji z prowadzenia konkursu na pamiętnik, dziennik, wspomnienie.
  7. Uchwała nr 1-2019 Kapituły Nadania Medali i Odznak.

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

Zebrani chóralnym „sto lat”, uczcili 80-lecie urodzin płk. emer. prof. zw. dr. hab. n. med. Andrzeja Denysa, członka SPTWAM i WSZ, wybitnego mikrobiologa, byłego Prodziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a Prezes Stowarzyszenia płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura, wręczył Jubilatowi Medal Pamiątkowy SPTWAM i WSZ.

SONY DSC

 

Podczas posiedzenia Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, wręczył Prezesowi Stowarzyszenia  dr. n.hum. Czesławowi Marmurze monografię – biograficzne dzieło autorstwa profesora J. Olszewskiego – pod poniższym tytułem.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

Kolejnym uroczystym akcentem naszego spotkania, było uhonorowanie ppłk. emer. mgr. Stanisława Wojciechowskiego, Sekretarza Stowarzyszenia, medalem pamiątkowym 20-lecia Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Łodzi. Medal wręczył Dyrektor WSPLek. płk emer. dr Henryk Strużyński.

 

 

Udostępnij: