Informacja o rocznej (1.12.2016-1.12.2017) działalności Stowarzyszenia

Podczas posiedzenia Zarządu SPT WAM i WSZ, które odbyło się 6 grudnia 2017 roku, Prezes Stowarzyszenia płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura przedstawił poniższe sprawozdanie o działalności Stowarzyszenia w okresie 1.12.2016-1.12.2017 r. Pozostałe dokumenty ww. posiedzenia, znajdują się na podstronie „Dokumenty”.

INFORMACJA O ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI (1. 12. 2016 – 1.12.2017 )

STOWARZYSZENIA      PRZYJACIÓŁ     TRADYCJI    WOJSKOWEJ    AKADEMII      MEDYCZNEJ I WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

    Roczny okres działalności SPTWAM i WSZ, jaki minął od 1.12.2016 r., czyli dnia wpisania naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego jest wystarczającym czasem do podsumowania, czy założenia i cele, które zapisaliśmy w Statucie są realizowane?, czy organizacyjnie idziemy w dobrym kierunku? czy wybrane władze SPTWAM i WSZ realizują cele statutowe?

     Stowarzyszenie, jak określiliśmy w Rozdziale 1, jest wspólnotą przyjaciół opartą o wartości „esprit de corps”. Na dzień 1 grudnia liczyło 35 członków, a w tej liczbie: 1 generał, 30 oficerów, 1 podoficer, 1 podchorąży, 2 szeregowych z cenzusem. Wśród 35 członków Stowarzyszenia jest 9 profesorów nauk medycznych, 2 profesorów nauk humanistycznych, 9 doktorów nauk medycznych , 1 doktor nauk humanistycznych, 1 doktor nauk wojskowych, 2 lekarzy medycyny, (15 praktykujących lekarzy), 6 magistrów, 1 magister inżynier, 1 inżynier.

Od lutego br. siedzibą jest sala seminaryjna w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym UMedu. na pl. Hallera 1C

     Zgodnie z zapisami celów i środków działania w Rozdziału II naszego Statutu odbyliśmy w ciągu roku pięć zebrań Zarządu i jedno Walne Zgromadzenie Zwyczajne (18. maja), na których podjęliśmy 15 uchwał oraz – ujmując chronologicznie – zorganizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

  1. 21. września br. odbyła się uroczystość zgodnie z ceremoniałem wojskowym odsłonięcia na Cmentarzu Wojkowym Tablicy Pamiątkowej Płk dr Edwarda Wertheima (1887 – 1939) legionisty oficera lekarza, komendanta 4 Okręgowego Szpitala Wojskowego, szefa sanitarnego IV DOK, 4 x krotnie odznaczonego Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości. Patronat Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego (wymienić Z. Dudkiewicza, Zb. Kręcisza, M. Młynarczyka, Związek Legionów Polskich i ich Rodzin); To przedsięwzięcie wpisało się w pewnym stopniu w Jubileusz 80. lecia USK im. WAM (obiektu szpitalnego), w którym delegacja SPTWAM i WSZ uczestniczyła w dniu 23.09);

  2. 7 listopada (dzień podjęcia przez Radę Ministrów Uchwały 477 / 57 o powołaniu Wojskowej Akademii Medycznej) odbyłem spotkanie z grupą podchorążych AWL i WCKMed.;

  3. 18 listopada odbyła się Konferencja naukowa nt. „O kształceniu lekarzy wojskowych z perspektywy Jubileuszu 60. lecia powołania Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi” pod patronatem honorowym Macieja Grubskiego Senatora RP oraz Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego. Konferencja zorganizowana wspólnie z Wydziałem Wojskowo Lekarskim Uniwersytetu Medycznego i Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego. Wygłoszono na niej sześć referatów. Ogłoszono także Rok 2018 obchodów Jubileuszu 60. lecia utworzenia WAM ( 19 maj 1957 r. wydanie Rozkazu MON 03/org , 1. lipca, 3. października). Odbyto także na zakończenie konferencji krótkie Spotkanie Pokoleń z podchorążymi WWL- uczestnikami konferencji przy cateringu fundowanym przez Dziekana prof. J. Olszewskiego;

  4. 25 listopada dla uczczenia Jubileuszu 60 lecia powołania WAM odbyły się Zawody Strzeleckie z Rewolweru Magnum 38 o puchar Prezesa SPTWAM i WSZ, pod honorowym patronatem Macieja Grubskiego Senatora RP i Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego. (Puchary zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski). Współorganizatorami była także Sekcja Strzelecka KS Społem na ul. Północnej;

Ponadto, równolegle do powyżej przedstawionych przedsięwzięć, które wymagały od nas wysiłku organizacyjnego podejmowane były od 4 lipca br. działania ratujące, zasoby Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia( min. odbyto trzy spotkania z Panem Rektorem UMed. prof. Radzisławem Kordkiem, dwa spotkania z wiceprezydentem Miasta Łodzi. Panem Piątkowskim, Panią Dyrektor Wydziału Kultury UM Łodzi, dyrektor Muzeum Miasta Łodzi . Końcowy efekt tych działań – odczytać list JM Rektora do Dyrektora Wydziału Kultury).

23 września delegacje SPTWAM i WSZ uczestniczyły w dwóch uroczystościach składając okolicznościowe wiązanki kwiatów

1. Odsłonięcie Pomnika Legionisty (S. Brylikowski, M. Dutkiewicz, Cz, Marmura);

2. Na uroczystościach 80 lecia obiektu szpitalnego przy ul Żeromskiego 113 i przy odsłonięcia Pomnika Pomordowanych w Katyniu Oficerów Służby Zdrowia WP. (Zb. Dudkiewicz, Cz. Marmura, R. Serbiak);

13 Października uczestniczyłem w uroczystościach jubileuszowych 55 lecia Szkoły Podstawowej i 50. lecia nadania tej szkole patrona im 1 Dywizji Kościuszkowskiej

20 października zorganizowaliśmy integracyjno-koleżeńską podróż turystyczną do Nieborowa;    (S.Świerczyński, S. Wojciechowski)

28 listopada członkowie SPTWAM i WSZ prof. J. Błaszczyk, Zb. Dudkiewicz, Cz. Marmura uczestniczyli w uroczystym capstrzyku z okazji Dnia Podchorążego.

W sprawach organizacyjnych:

Znaleźliśmy producenta (R. Serbiak) i zostały wykonane odznaki organizacyjne (100 sztuk) i odznaki pamiątkowe SPTWAM i WSZ 10 szt., które dzisiaj możemy wręczyć.

Wykonane (R. Serbiak) zostały bardzo ładne karty świąteczne wielkanocne i bożenarodzeniowe od SPTWAM i WSZ, które zostały wysłane lub rozwiezione .

Natomiast zaproszenia na uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej i Konferencję Naukową 18.11 zostały wykonane dzięki kolegom dyrektorom UMarszałk. Zb. Kręciszowi i S. Zagrodnikowi.

W tym roku czeka nas jeszcze Koleżeńskie Spotkanie Wigilijne w dniu 14 grudnia godz. 16.00 w GKO na ul. Tuwima, na które serdecznie zapraszamy.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

 

 

Udostępnij: