IV Posiedzenie Zarządu SPT WAM i WSZ

21 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Obecni członkowie Zarządu i zaproszeni goście uczcili minutą ciszy zmarłego Pułkownika Profesora Dr. Hab. N.Med. Jana Henryka Gocha – absolwenta Wojskowej Akademii Medycznej, wieloletniego nauczyciela akademickiego WAM i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wybitnego naukowca i lekarza kardiologa oraz wychowawcy kilku pokoleń lekarzy wojskowych.

Posiedzenie Zarządu, w którym udział wzięli także: płk prof. Jan Chojnacki z Fundacji im. WAM, płk prof. Zbigniew Dudkiewicz, Przewodniczący Komisji ds. Historii i Tradycji, prof. Marek Dutkiewicz historyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, mjr lek. med. Grzegorz Lewandowski z WCKMed., Przewodniczący Komisji ds. Budowania Więzi Międzypokoleniowej – poświęcone było omówieniu, przedyskutowaniu aktualnych spraw organizacyjnych oraz przyjęciu kilku uchwał. Realizując porządek spotkania:

  1. Prezes Zarządu dr Czesław Marmura poinformował o przedsięwzięciach realizowanych od 18 maja 2017 r. – o złożeniu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Pisma w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej Płk dr. med. Edwarda Wertheima oraz o złożeniu w Urzędzie Skarbowym Łódź Polesie sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za 2016 rok.

  2. Uchwalono przyjęcie nowych członków SPTWAM i WSZ.

  3. Skarbnik SPTWAM i WSZ Stanisław Brylikowski poinformował o finansach Stowarzyszenia.

  4. Omówiona została koncepcja organizacyjna i merytoryczna konferencji naukowej z okazji 60-lecia powołania Wojskowej Akademii Medycznej oraz 80-lecia oddania do użytku nowego budynku Wojskowego Szpitala Okręgowego nr 4 w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113. – planowanej w IV kwartale br.

  5. Przyjęto projekt legitymacji członkowskiej SPTWAM i WSZ.

  6. Przedstawiony został, a następnie zatwierdzony plan przedsięwzięć SPTWAM i WSZ w 2017 roku, upamiętniających historyczne wydarzenia.

  7. Prezes Zarządu i kol. mjr lek. Grzegorz Lewandowski przedstawili koncepcję funkcjonowania Komisji ds. Budowania Więzi Międzypokoleniowej. W tym, m.in. transformowania celów Stowarzyszenia do środowisk studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego oraz uczestników kursów medycznych prowadzonych w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego.

  8. W dyskusji zebrani podjęli problem funkcjonowania Komisji ds. Kontaktów Naukowych i Organizacyjnych z Instytucjami Medycznymi WIL, WIM, UM, WCKMed oraz komisji ds. organizacyjno-społecznych.

  9. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie wzoru legitymacji członkowskiej oraz odznaki członkowskiej SPTWAM i WSZ;

 

Udostępnij: