Terminarz przedsięwzięć Stowarzyszenia w 2019 roku

                                                                        TERMINARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2019 ROKU

Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej

i Wojskowej Służby Zdrowia

LP

ZAMIERZENIA

TERMIN REALIZACJI

2019 rok

GODZINA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

20

10

12

18

20

11

12.30

2.

WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE STOWARZYSZENIA

16

15.45 I TERMIN 16.00 II TERMIN

3.

Badanie profilaktyczno-lekarskie tzw. „BIAŁA SOBOTA”

23

Godz. 9.00 – 13.00

WSPLEK

UL. Sporna

Szpital MSW

4

Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa SPTWAM i WSZ

26

Organizowane na Strzelnicy KS Społem ul. Północna 36

5.

WYCIECZKI TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE

18

X

X

Wg oddzielnych planów. Zapisy do końca miesiąca przed terminem planowanym

6.

ZNICZE PAMIĘCI

8

14

g. 12.00

g. 10.00

7.

Integracyjne Spotkania Koleżeńskie

a/ noworoczne

a/ wielkanocne

b/ wigilijne

18

17

12

g. 13.00-21.00

g. 16.00

g. 16.00

8.

Konferencja naukowa „Specyfika kształcenia lekarzy wojskowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP w oparciu o doświadczenia WAM i WWLek. UMed. w Łodzi”

30

g. 10.00 -15.00

ZA ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

/ – / Płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura

Udostępnij: