Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej płk. dr. Edwarda Wertheima

      21 września 2017 roku (czwartek), na cmentarzu wojskowym w Łodzi, przy ul Wojska Polskiego, odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej płk. dr. Edwarda Wertheima (1887-1939), żołnierza legionisty,  oficera lekarza Wojska Polskiego, działacza społecznego. Patronat nad uroczystością – którą organizują Stowarzyszenie Przyjaciół Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin –  objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Patronat Marszałka Województwa Łódzkiego

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

13.55  – Wystawienie posterunku honorowego przy tablicy Pamiątkowej;
14.00 – Polowa Msza święta – Ks. Płk Grzegorz Krupski, Kapelan Garnizonu;
14.45 –  Zmiana Posterunku Honorowego przy Tablicy Pamiątkowej;
14.50 – Odegranie Hymnu RP;
14.55  – Przemówienie powitalne mgr Adama Przepałkowskiego, Prezesa Związku     Legionistów Polskich i Ich Rodzin;
15.10 – Przemówienie okolicznościowe płk. dr. Czesława Marmury – prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia – przedstawiające sylwetkę płk. dr. med. Edwarda Wertheima;
15.20 – Wystąpienie płk. prof. Zbigniewa Dudkiewicza, przewodniczącego Komisji ds. Historii i Tradycji Stowarzyszenia Przyjaciół WAM i WSZ;
15.25 – Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej płk dr. med. Edwarda Wertheima.

Płk dr med. Edward Wertheim w 1934 roku – jako komendant 4 Okręgowego Szpitala Wojskowego w Łodzi – wmurował kamień węgielny pod budowę nowoczesnego obiektu szpitalnego przy ul. Żeromskiego 113. To, między innymi, dzięki pułkownikowi Wertheimowi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, może obchodzić  Jubileusz 80-lecia jego uruchomienia dla pacjentów.

Udostępnij: