ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: HISTORYCZNA REFLEKSJA O SŁUŻBIE ZDROWIA WOJSKA POLSKIEGO Z PERSPEKTYWY JUBILEUSZU JEJ 100. lecia i 60. lecia UTWORZENIA W ŁODZI WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ

Wydział Wojskowo–Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia  zapraszają do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ HISTORYCZNA REFLEKSJA O SŁUŻBIE ZDROWIA WOJSKA POLSKIEGO Z PERSPEKTYWY JUBILEUSZU JEJ 100. lecia i 60. lecia UTWORZENIA W ŁODZI WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ, która odbędzie się 17 listopada 2018 r. (sobota) w godz. 10.00–15.00 w sali wykładowej im. gen. bryg. prof. dr. hab. n. med. Henryka Chmielewskiego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM, Łódź, Pl. gen. J. Hallera 1 C, piętro III

P R O G R A M

10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji

Dziekan Wydziału Wojskowo–Lekarskiego, prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ, płk emer. dr Czesław Marmura

10.20 – 10.40 Referat 1

U źródeł organizacyjnych polskiej wojskowej służby zdrowia w XVIII i XIX wieku.

dr n. med. Maria J. Turos, Warszawski Uniwersytet Medyczny

10.40 – 11.00 Referat 2

Organizacja służby zdrowia Wojska Polskiego pierwszych latach niepodległości

II Rzeczypospolitej.

prof. dr hab. Andrzej Felchner, UJK w Kielcach, Filia w Piotrkowie Tryb.

płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura, SPTWAM i WSZ

11.00 – 11.20 Referat 3

Wojskowa służba zdrowia w Łodzi w latach 1918–1939.

prof. UŁ dr hab. Witold Jarno, Uniwersytet Łódzki

11.20 – 11.40 Referat 4

Mobilizacja wojskowej służby zdrowia na terenie Łodzi i dalsze losy jej personelu.

dr Agnieszka Jędrzejewska, Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi

11.40 – 12.00 Referat 5

Lekarze wojskowi i studenci medycyny – kawalerowie Virtuti Militari z lat 1918–1945.

mgr Hanna Bojczuk, emerytowana pracownica Biblioteki Naukowej Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego

dr n. hum. Halina Dusińska, emerytowana pracownica Głównej Biblioteki Lekarskiej

12.00 – 12.20 Dyskusja

12.20 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 13.20 Referat 6

Popularyzacja wiedzy medycznej w świetle „Lekarza Wojskowego” z lat 1920–1939.

prof. dr hab. Bożena Płonka Soroka, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

13.20 – 13.40 Referat 7

Idea krwiolecznictwa i krwiodawstwa w Wojsku Polskim w XX wieku.

dr n. med. Renata Paliga, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

13.40 – 14.00 Referat 8

Polityczne, gospodarcze i wojskowe aspekty utworzenia w Łodzi w 1958 roku Wojskowej

Akademii Medycznej i Jej rozwiązania w 2002 roku.

prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz, UJK w Kielcach, Ffilia w Piotrkowie Tryb.

14.00 – 14.20 Referat 9

Wojskowa służba zdrowia w falerystyce i medalierstwie na przestrzeni 100 lat.

prof. UMed. dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

14.20 – 14.40 Dyskusja

14.40 – 15.00 Podsumowanie konferencji

PARTNEREM KONFERENCJI BYŁO WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Udostępnij: