Konferencja nt. Specyfika kształcenia lekarzy wojskowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w oparciu o doświadczenia Wojskowej Akademii Medycznej i Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Naukową konferencję, która odbyła się 30 marca 2019 r. w Łodzi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM, otworzył płk emer. dr n.hum. Czesław Marmura, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia (zdj. nr 1). Wprowadzając w tematykę obrad, płk Cz. Marmura powiedział: W związku z planowaną od nowego roku akademickiego 2019/2020 reorganizacją Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zmierzającą do likwidacji Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, a także innymi planowanymi przedsięwzięciami w systemie obecnego kształcenia studentów medycyny-podchorążych, Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia dostrzega pewne niebezpieczeństwa dla skutecznego procesu kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych. Dlatego też, nasze Stowarzyszenie wraz z Wydziałem Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego i Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, podjęło naukową analizę uwarunkowań kształcenia lekarzy wojskowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Formułując tematykę referatów, organizatorzy konferencji naukowej nt. Specyfika kształcenia lekarzy wojskowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w oparciu o doświadczenia Wojskowej Akademii Medycznej i Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: podjęli próbę odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Siłom Zbrojnym RP potrzebna jest dzisiaj, w XXI wieku, profesjonalna wojskowa służba zdrowia? (zdj. nr 2)

2. Jakie są cele i różnice w procesie kształcenia i wychowania lekarzy wojskowych, a lekarzy cywilnych. Jakie instytucje powinny ten proces dydaktyczny realizować?

3. Czy współczesnej armii potrzebny jest lekarz wojskowy wykształcony w medycznej uczelni wojskowej, czy wystarczy lekarz cywilny na kontrakcie w wojsku, wykształcony na wydziale lekarskim uczelni medycznej lub jakiejkolwiek uczelni mającej akredytację kierunku lekarskiego?

Była to, już trzecia konferencja naukowa zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, poświęcona historii i współczesności systemu kształcenia oficerów-lekarzy. Konferencję współprowadzili prof. dr hab. n.med. Jurek Olszewski, Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz płk emer. dr n.hum. Czesław Marmura, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia. Po powitaniu uczestników i gości konferencji w osobach: prof. dr. hab. n. med. Hieronima Bartla, Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, prof. dr. hab. n. med. Jana Błaszczyka, prof. dr hab. n. med. Andrzeja Denysa oraz prof. UJK dr. hab.  Marka Dutkiewicza, profesor J. Olszewski zapoznał zebranych z treścią otrzymanych adresów od Pani Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi oraz od Pana prof. dr. n. med. Radzisława Kordka, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (zdjęcie nr 3,4,5,6).

Po powitalnych ceremoniach i otwierających wystąpieniach, nastąpiła prezentacja następujących referatów, przewidzianych w programie konferencji: 

  1. Poglądy na kształcenie i wychowanie lekarzy wojskowych warunkujące organizacyjne funkcjonowanie instytucji kształcących w Polsce przyszłych lekarzy wojskowych w latach 1922-2019.

         Płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura SPTWAM i WSZ (zdj. nr 7 i 8)

  1. Charakterystyka systemu kształcenia studentów-podchorążych byłej Wojskowej Akademii Medycznej w latach 1958-2002.

           Płk emer. dr n. med. Zbigniew Pieloch SPTWAM i WSZ (zdj. nr 9).

  1. Specyfika kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych z perspektywy doświadczeń dziekanów Wydziału Lekarskiego WAM i Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

           Płk emer. prof. zw. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk SPTWAM i WSZ (zdj. nr 10, 11,12).

           Płk emer. prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski Uniwersytet Medyczny w Łodzi (zdj. nr 13).

  1. Obrażenia na współczesnym polu walki, a proces kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych realizowany w Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

          Mjr rez. dr n. med. Przemysław Dobielski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (zdj. nr 14).

  1. Szkolenie podchorążych Akademii Wojsk Lądowych-studentów Wydziału Wojskowo -Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego, na potrzeby Sił Zbrojnych RP realizowane w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

          Mjr lek. Grzegorz Lewandowski Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi (zdj. nr 15,16,17).

  1. Wykorzystanie symulacji medycznej w szkoleniu z zakresu medycyny pola walki na przykładzie podchorążych-studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

          Kpt dr n. med. Anita Podlasin Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi (zdj. nr 18,19,20).

W dyskusji dotyczącej podejmowanych tematów, głos zabrali m.in. mjr Marcin Jedryka, Asystent Dowódcy ds. Służby Zdrowia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego (zdj. nr 21), płk emer. dr. n. med. Ryszard Serbiak, Szef Oddziału Kształcenia w byłej Wojskowej Akademii Medycznej (zdj. 23,25), płk emer. prof. dr hab. n.med. Hieronim Bartel, Dziekan Wydziału Lekarskiego i Prorektor byłej Wojskowej Akademii Medycznej oraz dr hab. n.hum. prof. UJK Marek Dutkiewicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wieloletni pracownik Wojskowej Akademii Medycznej.

Po podsumowaniu konferencji przez prowadzących to naukowe spotkanie (zdj. 25), uczestnicy zaproszeni zostali do stołów oferujących napoje i smaczne przekąski, przygotowane przez Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego.

 

Zdj. nr 1

 

Zdj. nr 2

 

 

Zdj. nr 3

 

Zdj. nr 4 i 5

 

Zdj. nr 6

 

Zdj. nr 7

 

Zdj. nr 8

 

Zdj. nr 9

 

Zdj. nr 10

 

Zdj. nr 11

 

Zdj. nr 12

 

Zdj. nr 13

 

Zdj. nr 14

 

Zdj. nr 15

 

Zdj. nr 16

 

Zdj. nr 17

 

Zdj. nr 18

Zdj. nr 19

 

Zdj. nr 20

 

Zdj. nr 21

 

Zdj. nr 22

 

Zdj. nr 23

 

Zdj. nr 24

 

Zdj. nr 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: