MAJOWY ZNICZ PAMIĘCI

Wystąpienie płk. emer. dr. n. hum. Czesława Marmury – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.

Szanowni Zebrani! Drodzy Przyjaciele!

Nasza dzisiejsza obecność w dniu 8 maja 2018 roku w kolejną majową rocznicę zakończenia II wojny światowej przy pomniku Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim wpisuje się w tegoroczne obchody wielu Jubileuszy: 60 rocznicy utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej Rozk. MON 03/org z 19 maja 1958 r.; 100 rocznicę powołania w listopadzie 1918 roku etatowej służby zdrowia Wojska Polskiego; 100 rocznicy zorganizowania w Łodzi w listopadzie 1918 roku szpitala Wojska Polskiego. Pamięć o tych jubileuszach jest z jednej strony trwałą wartością nas tu obecnych, naszej historycznej świadomości oraz naszego szacunku do pokolenia naszych ojców, naszych starszych kolegów, a z drugiej strony małą symboliczną cegiełką budowania tradycji związanej z tym miejscem i z tymi dziejami.

To świadomość tradycji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Wojska Polskiego, a także istota oficerskiego koleżeństwa zawarta w formule „esprit de corps” zdopingowała nas członków Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz Koła im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do zatrzymania się na chwilę w tempie zwykłego codziennego życia i pochylenia głowy przed pomnikiem patrona, którego imię od 5 maja 1975 roku nosiła Wojskowa Akademia Medyczna. Dzisiaj imię patrona gen. dyw. prof. dra med. Bolesława Szareckiego nosi od 1985 roku Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także przed tablicami upamiętniającymi tradycje wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim.

Zapalając dzisiaj „Znicz Pamięci” przed tym pomnikiem chylimy głowy przed całą historią pokolenia, walczącego o suwerenny byt naszego narodu, przed tymi wszystkimi poprzednikami, którzy tworzyli etatową służbę zdrowia Wojska Polskiego, a w tym wyższe szkolnictwo medyczne Wojska Polskiego, a także tworzyli oficerskie i lekarskie wartości.

O tym pokoleniu, którego przedstawiciele są w naszym Kole i Stowarzyszeniu, a także są obecni dzisiaj z nami na tej skromnej uroczystości poeta Władysław Broniewski tak pisał: … „ Nie dostaliście Polski za darmo, krwią spłaciliście wolność i sławę.” …

I o tych słowach warto pamiętać, a szczególnie w dzisiejszych czasach 2018 roku, czasach złej interpretacji polskiej niełatwej historii.

Udostępnij: