Obchody: 60.lecia Utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej, 100. lecia Powołania Etatowej Służby Zdrowia Wojska Polskiego, 100.lecia Zorganizowania w Łodzi Szpitala Wojska Polskiego

RAMOWY PLAN 

OBCHODÓW JUBILEUSZY: 60. LECIA UTWORZENIA WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ, 100. LECIA POWOŁANIA ETATOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA WOJSKA POLSKIEGO i 100. LECIA ZORGANIZOWANIA W ŁODZI SZPITALA WOJSKA POLSKIEGO

w 2018 roku

Pod Honorowym Patronatem:

Pana Macieja Grubskiego – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej;

Pana Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego;

Pani Hanny Zdanowskiej – Prezydent Miasta Łodzi.

KOMITET HONOROWY

 1. Płk emer. prof. dr hab. med. Jurek OLSZEWSKI – Dziekan Wydziału Wojskowo – Lekarskiego. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Przewodniczący.

 2. Płk emer. prof. dr hab. med. Jan CHOJNACKI – były Rektor WAM.

 3. Ppłk rez. prof. dr hab. med. Andrzej LEWIŃSKI – były Rektor UMed. w Łodzi.

 4. Płk emer. prof. dr hab. n. med. Krzysztof ZEMAN- były Rektor WAM i Prorektor UMed.

 5. Płk mgr Zdzisław FRĄTCZAK – Dowódca Garnizonu.

 6. Płk lek. Zbigniew ASZKIELANIEC – Komendant WCKMed. im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego w Łodzi.

 7. Ks. płk Grzegorz KRUPSKI – Dziekan Wojsk Lądowych i Proboszcz Garnizonu Łódź.

 8. Ppłk emer. dr n. med. Wiesław CHUDZIK – dyrektor USK im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów.

 9. Płk emer. prof. dr hab. med. Hieronim BARTEL – były Dziekan Wydziału Lekarskiego i Prorektor WAM oraz obecny Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

 10. Płk w rez. dr n. med. Piotr JAMROZIK – Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej WIL.

KOMITET ORGANIZACYJNY

 1. Płk emer. dr n. hum. Czesław MARMURA – przewodniczący;

 2. Płk emer. prof. dr hab. n. med. Jan BŁASZCZYK;

 3. Płk emer. dr n. med. Henryk STRÓŻYŃSKI;

 4. Płk emer. dr n. med. Ryszard SERBIAK;

 5. Płk emer. mgr Ryszard KRZEPKOWSKI;

 6. Płk emer. mgr Stefan ZAGRODNIK;
 7. Ppłk emer. mgr Stanisław WOJCIECHOWSKI;

 8. Ppłk emer. mgr Sławomir PŁUCIENNIK;

 9. Ppłk emer. inż. Stanisław BRYLIKOWSKI;

 10. Ppłk emer. mgr Mirosław WDOWCZYK;
 11. Mjr lek. Grzegorz LEWANDOWSKI.

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

LP

TEMAT PRZEDSIĘWZIĘCIA
TERMIN  REALIZACJI
MIEJSCE
ODPOWIEDZIALNY

1.

Ogłoszenie Konkursu na pamiętnik, wspomnienie z czasów studiów, pracy i służby w instytucjach służby zdrowia Wojska Polskiego.

21 luty 2018 r.

Zebranie Zarządu SPTWAM i WSZ

Płk dr n. hum. Czesław Marmura

2.

Majowy Znicz Pamięci.

Zapalenie Znicza Pamięci i złożenie wiązanek kwiatów.

8 maja godz. Godz. 12.00.

Pomnik Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim.
Pl. Hallera 1 UMed.

Płk prof. Jurek Olszewski – Dziekan Wydziału W-L Umed.

Płk dr Czesław Marmura

– Prezes SPTWAM i WSZ

3.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne SPTWAM i WSZ.

16 maja (środa)
godz. 15.00 – 17.00

Sala (dawna Tradycji WAM) w Dziekanacie Wydziału Woj-Lek.

Płk dr Czesław Marmura

Członkowie SPTWAM,

Zaproszeni goście

4.

Nadanie auli Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Im. WAM na pl. Hallera 1C III piętro imienia Gen. Bryg. prof. dr hab. n. med. Henryka Chmielewskiego.

22 czerwca (piątek)
godz. 9.00

Szpital akademicki na pl. Hallera 1 C III p.

Dziekan Wydziału Wojsk. Lekarskiego

Prof. Zw. Dr hab. n. med. Jurek Olszewski

5.

Badania profilaktyczno – lekarskie tzw.
Biała Sobota oraz Piknik Żołnierski z okazji Jubileuszu 20. Lecia Utworzenia Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej.
20 października (sobota)
Godz. 9.00 – 13.00
Godz. 14.00 – 17.00 Zaplecze WSPLek.
ul. Sporna 19/23

Płk dr med. Henryk Stróżyński,

Płk dr med. Ryszard Serbiak,

Płk dr Czesław Marmura

6.

Konferencja naukowa nt. Historyczna refleksja z perspektywy 100. Lecia służby zdrowia Wojska Polskiego.
17. listopada (sobota)
Godz. 10.00 – 15.00
Sala wykładowa w USK pl. Hallera 1

Płk prof. Jurek Olszewski,

Płk prof. Jan Błaszczyk

Płk dr Czesław Marmura

7.

Indywidualnymi Zawodami Strzeleckimi z Rewolweru P 38 Special (magnum) o Puchar Prezesa SPTWAM i WSZ.
24. listopada (sobota)
Godz. 10.00 – 14.00
Strzelnica KS Społem ul. Północna 36

P. Tomasz Strzelecki – kierownik sekcji strzeleckiej KS Społem;

Płk dr Czesław Marmura,

Płk dr Ryszard Serbiak

                                                                                                                                         Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
                                                                                                                                               /- / Płk emer. dr Czesław MARMURA
                                                                                                                                                               Prezes SPTWAM i WSZ
Udostępnij: