Ostatnie pożegnanie płk. prof. zw. dr. hab. n.med. Stefana Szrama

 

                                                                                                 

20 października 2018 roku pożegnaliśmy w gronie bardzo licznych uczestników uroczystości żałobnej w Kalonce k/ Łodzi płk. emer. prof. zw. dr. hab. n. med. Stefana SZRAMA, byłego prorektora Wojskowej Akademii Medycznej oraz dziekana Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej.

Uroczystość zakończyła salwa honorowa i odegrane hasło Wojska Polskiego.

Płk. prof. Stefana Szrama, członka Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, pożegnał prezes Stowarzyszenia płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura.

DRODZY POGRĄŻENI W BÓLU NAJBLIŻSI I PRZYJACIELE ZMARŁEGO !

KSIĘŻE KAPELANIE, PANOWIE OFICEROWIE ! SZANOWNI PAŃSTWO !

Gdy będziesz zmęczony w gonitwie za gwiazdami, by ludziom w ciemnościach nocy dać odrobinę światła, to usiądź w ciszy i przysłuchaj się źródłu. Gdy już dotrzesz wystarczająco w głąb, do jądra spraw, wówczas będziesz inaczej patrzył, Twoje oczy ujrzą niewidzialne rzeczy, a uszy usłyszą rzeczy, których normalnie się nie słyszy.” Phil Bosmans

Ta refleksyjna myśl Phila Bosmansa współczesnego filozofa, normandzkiego księdza pobudza naszą świadomość do zatrzymania się na chwilę za gonitwą codzienności i zastanowienia się nad przemijającą drogą naszego życia.

W przeciągu ostatnich kilku miesięcy żegnamy kolejnego naszego Przyjaciela – śp. Pułkownika profesora doktora habilitowanego medycyny STEFANA HENRYKA SZRAMA, prawego człowieka, wartościowego oficera lekarza Wojska Polskiego, którego z żołnierskim i koleżeńskim żalem odprowadzamy dzisiaj w ostatnią drogę „na wieczną wartę”.

Ś.P. STEFAN HENRYK SZRAM urodził się 4. Stycznia 1936 roku w Katowicach w patriotycznej rodzinie górniczej. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach -Szopienicach w 1954 roku rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, jako podchorąży Fakultetu Wojskowo – Medycznego w Wojskowym Centrum Wyszkolenia Medycznego w Łodzi. W latach 1958 – 1962 chor. Stefan Szram był słuchaczem Fakultetu Lekarskiego Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Studia ukończył w 1962 roku na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej uzyskując dyplom lekarza medycyny i awansując na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Po odbytym stażu lekarskiego w latach 1962 – 1963 w Szpitalu Miejskim im. Heleny Wolf całe zawodowe życie związał z Łodzią, najpierw z Wojskową Akademią Medyczną zaczynając od stanowiska asystenta i st. asystenta poprzez adiunkta do docenta w 1979 roku w Katedrze Anatomii Patologicznej. W tym okresie kapitan Stefan Szram uzyskał dwa stopnie specjalizacji z patomorfologii I stop. w 1965 roku, a II stop. 1969 roku oraz dwa stopnie naukowe doktora n. medycznych w 1970 roku i doktora habilitowanego n. med. w 1978 roku. Także w tym okresie awansował na kolejne stopnie oficerskie majora, podpułkownika i pułkownika. W 1979 r. został komendantem Instytutu Diagnostyki. W 1991 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych. W swojej długoletniej karierze naukowo – dydaktycznej opublikował ponad 100 publikacji w czasopiśmiennictwach naukowych krajowych i zagranicznych Był promotorem 12. przewodów doktorskich, a także był kierownikiem 16. specjalizacji . Nie sposób pominąć obok naukowych, dydaktycznych funkcji także pasję Pułkownika profesora Stefana Szrama w procesie wychowania podchorążych Wydziału Lekarskiego, kiedy to sprawował dodatkowo funkcję w latach 1984 – 1987 dziekana Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej oraz w latach 1987 – 1991 prorektora ds. szkolenia i klinicznych. Także nie sposób w tym pożegnalnym wystąpieniu wymienić całego dorobku naukowego i wszystkich zawodowych, dydaktycznych i akademickich osiągnięć Profesora doktora habilitowanego nauk  medycznych Stefana Henryka SZRAMA.

Służbę wojskową zakończył 10 października 1996 roku po 42 latach służby dla Ojczyzny, dla człowieka i w imię człowieka. Ta służba dla człowieka i nauki trwała jeszcze przez kolejne lata, w której Profesor Stefan Szram już jako emerytowany pułkownik kierował Zakładem Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Łodzi, a później Uniwersytetu Medycznego. Pułkownik Profesor Stefan Szram aktywnie uczestniczył w życiu naukowym Polskiego Towarzystwa Patologów. Jak Go pamiętamy Profesor Stefan był zawsze bardzo skromnym człowiekiem, ale bardzo koleżeńskim, uczynnym i otwartym na ludzkie problemy. Po prostu człowiek chodzący z sercem na ręku. Jako oficer, kolega był rzetelnym, dyspozycyjnym i aktywnym w działalności społecznej.

Za rzetelną i sumienną służbę dla Polski, dla Wojska Polskiego, dla Wojskowej Służby Zdrowia, dla Wojskowej Akademii Medycznej Pułkownik Profesor Doktor Habilitowany Stefan Henryk Szram był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma innymi medalami pamiątkowymi i tytułami honorowymi.

Dzisiaj my członkowie STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TRADYCJI WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ i WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA, meldujemy się przy Twojej trumnie i mogile z oficerską przyjaźnią i dobrą pamięcią o Tobie Panie Pułkowniku Profesorze i żegnamy Cię Drogi Przyjacielu w asyście sztandarów: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z podchorążymi Wydziału Wojskowo – Lekarskiego i sztandaru z kompanią honorową Wojska Polskiego, wystawioną przez 1 batalion 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, która oddaje Ci wojskowe honory w imieniu tych wszystkich żołnierzy i podchorążych, z którymi się zetknąłeś w ciągu swojej długoletniej służby wojskowej i pracy na rzecz wojskowego środowiska.

Nie umiera ten, kto trwa w pomięci żywych”.

Cześć Twojej Pamięci !!

Udostępnij: