Pierwsze spotkanie inicjatorów powołania Stowarzyszenia Przyjaciół Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.

18 maja 2016 roku, w obiekcie przy pl. Hallera 1 w Łodzi, spotkali się Koledzy inicjujący założenie Stowarzyszenia Przyjaciół Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.

Podczas spotkania przyjęte zostały postanowienia, dotyczące w szczególności:

  • ostatecznego ustalenia nazwy tworzonej organizacji społecznej;
  • powołania Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia w składzie: prof. dr hab. Andrzej Denys, dr Czesław Marmura, mgr Sławomir Płuciennik, Stanisław Świerczyński, mgr Stanisław Wojciechowski;
  • przygotowania projektu statutu Stowarzyszenia;
  • określenia kolejnych zamierzeń i zadań zmierzających do rejestracji powołanego Stowarzyszenia.

 

Na zdjęciu uczestnicy spotkania.

 

Udostępnij: