Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

W trzecim posiedzeniu Zarządu, które odbyło się 20 kwietnia 2017 r. w Łodzi, uczestniczyli Koledzy: Prezes dr Czesław Marmura, Wiceprezes dr Ryszard Serbiak, Sekretarz Stanisław Wojciechowski, Skarbnik Stanisław Brylikowski, Członek Zarządu Mirosław Wdowczyk, Członek Komisji Rewizyjnej Stanisław Świerczyński, Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Naukowych i Organizacyjnych prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, Przewodniczący Komisji ds. Historii i Tradycji prof. dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. n. hum. Marek Dudkiewicz, Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjno-Społecznych Stefan Zagrodnik.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, poświęcone było następującym zagadnieniom:

  1. Przedstawionej przez Prezesa informacji o przedsięwzięciach realizowanych od ostatniego posiedzenia Zarządu.

  2. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia.

  3. Przedstawionej przez Skarbnika Zarządu informacji finansach Stowarzyszenia.

  4. Omówionej przez Wiceprezesa Zarządu – Koncepcji kierunków działania opieki socjalno-zdrowotnej SPT WAM i WSZ w 2017 r.

  5. Przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji ds. Historii i Tradycji – Koncepcji przedsięwzięć w 2017 roku, realizowanych przez Stowarzyszenie w celu upamiętnienia historycznych wydarzeń.

  6. Omówionej przez Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia ds. Komunikacji z Mediami – Koncepcji polityki informacyjnej, prowadzonej w imieniu Zarządu SPT WAM i WSZ.

  7. Przedstawionemu przez Prezesa – projektowi Planu Przedsięwzięć SPTWAM i WSZ na 2017 r.

  8. Dyskusji i wnioskom dotyczącym funkcjonowania Komisji ds. Kontaktów Naukowych i Organizacyjnych oraz Komisji ds. Organizacyjno-Społecznych.

  9. Podjęcie uchwały o przyjęciu Planu Przedsięwzięć SPTWAM i WSZ na 2017 rok oraz uchwały o powołaniu Pełnomocnika Zarządu SPTWAM i WSZ ds. Komunikacji z Mediami.

Udostępnij: