Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

22 lutego 2017 roku w Sali Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM przy pl. Hallera 1 w Łodzi, odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Zarządu:

 • Prezes Stowarzyszenia kol. Czesław Marmura,

 • Wiceprezes kol. Andrzej Denys,

 • Wiceprezes kol. Ryszard Serbiak,

 • Sekretarz kol. Stanisław Wojciechowski,

 • Skarbnik kol. Stanisław Brylikowski,

 • Członek kol. Mirosław Wdowczyk.

Udział w spotkaniu wzięli także członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący kol. Sławomir Płuciennik,

 • Członek kol. Zbigniew Kręcisz,

 • Członek kol. Stanisław Świerczyński,

oraz członkowie założyciele Stowarzyszenia: kol. Stefan Zagrodnik, kol. Maciej Mysiakowski i kol. Henryk Stróżyński.

Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył Prezes Zarządu kol. Czesław Marmura, przedstawione zostały następujące informacje oraz problemy:

 • Prezes poinformował o o przedsięwzięciach realizowanych od 1 grudnia 2016 r. (od daty wpisu Stowarzyszenia do KRS);

 • Kol. Mirosław Wdowczyk dokonał prezentacji strony internetowej Stowarzyszenia, przygotowywanej do opublikowania w pierwszej dekadzie marca br.;

 • Prezes Kol. Czesław Marmura przedstawił koncepcję funkcjonowania komisji problemowych Stowarzyszenia;

 • Sekretarz Zarządu kol. Stanisław Wojciechowski omówił propozycję treści Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz projekty: karty ewidencyjnej, deklaracji członkowskiej i legitymacji członkowskiej;

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Sławomir Płuciennik przedstawił Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

 • Skarbnik Zarządu kol. Stanisław Brylikowski poinformował o o warunkach założenia konta bankowego Stowarzyszenia oraz o propozycji Zarządu dotyczącej wysokości składki członkowskiej na 2017 rok i kwoty wpisowego.

W trakcie posiedzenia Zarząd przyjął następujące uchwały:

 • uchwałę o utworzeniu komisji problemowych oraz o powołaniu ich przewodniczących;

 • uchwałę zatwierdzającą Regulamin Pracy Zarządu SPTWAM i WSZ;

 • uchwałę zatwierdzającą Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ;

 • uchwałę, w której ustalona została wysokość składki członkowskiej na 2017 rok oraz wysokość wpisowego. Składka członkowska wyniesie 100 zł (dla studentów 20 zł). Natomiast opłata wpisowa dla wszystkich wstępujących do Stowarzyszenia ustalona została w wysokości 20 zł.

Szczegółowy przebieg spotkania opisany jest w protokóle posiedzenia, na podstronie „Dokumenty”

 

 

Udostępnij: