Spotkanie inicjujące obchody jubileuszu 60-lecia powołania Wojskowej Akademii Medycznej

7 listopada 2017 roku, dokładnie w dniu, w którym upłynęło 60 lat od daty powołania uchwałą Rady Ministrów – Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, odbyło się spotkanie rozpoczynające obchody tej ważnej rocznicy w historii kształcenia oficerów lekarzy. Z grupą studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a zarazem podchorążymi Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, spotkali się: płk (emer.) dr n.hum. Czesław Marmura – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia (SPTWAM i WSZ), mjr lek. Grzegorz Lewandowski, (XXXV kurs WAM) – Kierownik Cyklu Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego (WCKMed) w Łodzi, a jednocześnie Pełnomocnik SPTWAM i WSZ ds. Budowy Więzi Międzypokoleniowych oraz dowodzący podchorążymi WCKMed. mjr Jacek Bielecki – Komendant Ośrodka Szkolenia WCKMed. Tematycznie spotkanie poświęcone było historii Wojskowej Akademii Medycznej oraz roli SPTWAM i WSZ w upowszechnianiu i pielęgnowaniu tradycji WAM.

Udostępnij: