SPOTKANIE Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

17 kwietnia 2019 roku w czasie Wielkiego Tygodnia, w dawnym kasynie Wojskowej Akademii Medycznej przy ul. gen. L. Żeligowskiego w Łodzi, odbyło się spotkanie koleżeńskie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz emerytów, rencistów lekarzy – Członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

Otwierający spotkanie Prezes SPTWAM i WSZ płk emer. dr Czesław Marmura, powitał zaproszonych gości w osobach: Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi płk. emer. prof. zw. dr. hab. n. med. Jurka Olszewskiego, Wikarego Parafii Garnizonowej pw. Św. Jerzego ks. por. dr. Stanisława Pawłowskiego, przedstawicieli stowarzyszeń emerytów służb mundurowych Kolegów: Janusza Kwietnia, Zdzisława Pełkę i Ryszarda Dziubka, a także Kolegów członków WIL i SPTWAM i WSZ oraz członków Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Podczas spotkania Prezes SPTWAM i WSZ w towarzystwie Sekretarza Stowarzyszenia ppłk. emer. Stanisława Wojciechowskiego, wręczył legitymacje i odznaki SPTWAM i WSZ niżej wymienionym Kolegom: Marianowi Brockiemu, Ryszardowi Wrocławskiemu, Stanisławowi Fersztowi, Zdzisławowi Kajdosowi oraz Medale Pamiątkowe 100-lecia utworzenia etatowej Służby Zdrowia WP i 60-lecia utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Kolegom: Hieronimowi Bartlowi, Marianowi Dójczyńskiemu i Markowi Dutkiewiczowi.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Udostępnij: