UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PŁK. DR. MED. EDWARDOWI WERTHEIMOWI

21 września 2017 roku, na cmentarzu wojskowym w Łodzi, przy ul. Wojska Polskiego, odbyła się podniosła ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej uwieczniającej postać płk. dr. med. Edwarda Wertheima (1887-1939). Inicjatywę wykonania tablicy oraz pomysł na godne miejsce jej postawienia przy kaplicy cmentarnej, zawdzięczamy płk. emer. prof. dr. hab. n.med. Zbigniewowi Dudkiewiczowi z Uniwersytetu Medycznego, płk. emer. dr. Czesławowi Marmurze prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz mgr. Adamowi Przepałkowskiemu prezesowi Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin. Inskrypcją umieszczoną na tablicy uczczono pamięć płk. dr. Edwarda Wertheima – żołnierza legionisty, oficera lekarza Wojska Polskiego, łódzkiego działacza Polskiego Czerwonego Krzyża, byłego komendanta 4. Okręgowego Szpitala Wojskowego w Łodzi, który w 1934 roku wmurował kamień węgielny pod budowę nowoczesnego obiektu szpitalnego przy ul. Żeromskiego 113. Uroczystość odsłonięcia tablicy zorganizowana została przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz Zarząd Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin. Patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, który w akcie wyrażającym podmiotową zgodę, życzył organizatorom pełnego zadowolenia z podjętego przedsięwzięcia oraz wyraził nadzieję na kolejne możliwości współdziałania i wspólnego promowania, różnych formach, Województwa Łódzkiego.

W uroczystości wzięli udział m.in. Dariusz Klimczak wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Szczepan Kostrzewski zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ks. płk Grzegorz Krupski proboszcz Garnizonu Łódź, zarazem dziekan Wojsk Lądowych, płk emer. dr med. Marian Dójczyński wiceprezes Wojskowej Izby Lekarskiej, płk emer. prof. dr hab. n.med. Jurek Olszewski dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, płk emer. dr med. Wiesław Chudzik dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej-Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi, płk mgr Zdzisław Frątczak dowódca Garnizonu Łódź, wiceprezes Krzysztof Borkowski oraz dyrektor Michał Siemiński z łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, komendanci i dyrektorzy instytucji wojskowych garnizonu łódzkiego, prezesi organizacji wchodzących w skład Porozumienia Kombatantów i Organizacji Niepodległościowych oraz tworzących Wojewódzką Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin. Ceremonię poświęconą Pułkownikowi E. Wertheimowi uświetnili ponadto: wojskowa asysta honorowa z 16. Batalionu Saperów w Nisku oraz Orkiestra Dęta MPK Łódź.

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą świętą, celebrowaną przez ks. płk. Grzegorza Krupskiego kapelana Garnizonu Łódź, po której przemówienie powitalne wygłosił mgr Adam Przepałkowski prezes Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin, a wystąpienie okolicznościowe, przedstawiające sylwetkę płk. dr. med. Edwarda Wertheima, wygłosił płk dr Czesław Marmura prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia. Wystąpienie płk. dr. Czesława Marmury prezesa SPT WAM i WSZ

Głos zabrał także współpomysłodawca aktu uhonorowania bohatera uroczystości płk prof. Zbigniew Dudkiewicz. Po wystąpieniach, odbyła się ceremonia odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej, której dokonali: wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak, wiceprezes Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK Krzysztof Borkowski, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej- Centralnego Szpitala Weteranów dr med. Wiesław Chudzik, prezes Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin mgr Adam Przepałkowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia płk dr Czesław Marmura. Po odmówieniu modlitwy i poświęceniu odsłoniętej tablicy przez księdza płk. Grzegorza Krupskiego, delegacje obecne na uroczystości złożyły wiązanki kwiatów oraz dokonany został akt zapalania Zniczy Pamięci. Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej WP „Pierwsza Brygada” oraz odprowadzenie wojskowej asysty honorowej zakończyło uroczyste spotkanie zebranych, którzy mimo niesprzyjającej aury przybyli, by oddać cześć Pułkownikowi Doktorowi Wojska Polskiego Edwardowi Wertheimowi – oddanemu Żołnierzowi Siłom Zbrojnym II Rzeczypospolitej, jej Wojskowej Służbie Zdrowia oraz Łodzi, której społecznie się poświęcał do końca swoich dni.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Udostępnij: