Uroczystość wręczenia Odznak Pamiątkowych i Członkowskich SPT WAM i WSZ

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd postanowił nadać Odznakę Pamiątkową Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia:

1. Prof. dr. hab. Jurkowi Olszewskiemu – Dziekanowi  Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2. Mjr. inż. Jackowi Bieleckiemu – Komendantowi Ośrodka Szkolenia Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

3. Płk. lek. Zbigniewowi Aszkielańcowi –  Komendantowi Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

4. Prof. dr. hab. Witoldowi Jarno – profesorowi UŁ w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Mjr. mgr. Ryszardowi Dziubkowi –  współautorowi Odznaki Pamiątkowej SPT WAM i WSZ (zdj. nr 1).

6. Mgr. Grzegorzowi Wdowczykowi –  autorowi strony SPTWAM i WSZ.

7. Mec. Agnieszce Krawczyk – opiekunowi prawnemu SPTWAM i WSZ

Ponadto, podczas zebrania Zarządu SPT WAMi WSZ w dniu 6 grudnia odznaki członkowskie otrzymali:

Ppłk inż. Stanisław Brylikowski;

Płk prof. dr hab. Jan Błaszczyk;

Płk prof. dr hab. Janusz Czajkowski;

Płk dr Henryk Stróżyński;

Płk mgr Stefan Zagrodnik;

Ppłk Stanisław Świerczyński;

Płk dr Zbigniew Jaworski;

Płk dr Antoni Nikiel;

Mgr inż. Jacek Jurczakowski;

Ppłk mgr Sławomir Płuciennik.

Odznaki pamiątkowe, odznaki i legitymacje członkowskie oraz statuty SPT WAM i WSZ wręczyli: Prezes Stowarzyszenia płk dr Czesław Marmura, Wiceprezes SPT WAM i WSZ  płk dr Ryszard Serbiak oraz Sekretarz Zarządu SPT WAM i WSZ Stanisław Wojciechowski.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Udostępnij: