Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Stowarzyszenia

18 maja 2017 roku w sali Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, odbyło się Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Stowarzyszenia. Uczestnicy Zgromadzenia wysłuchali informacji Prezesa Stowarzyszenia o działalności SPT WAM i WSZ w okresie od 14 września 2016 roku, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego. Po wielowątkowej dyskusji, Członkowie Stowarzyszenia podjęli szereg uchwał dotyczących m.in. udzielenia absolutorium Zarządowi SPT WAM i WSZ, spraw finansowych oraz planu zamierzeń Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje o przebiegu Walnego Zgromadzenia znajdują się na podstronie „Dokumenty”.

Udostępnij: