WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TRADYCJI WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ i WOJSKOWEJ SŁÓŻBY ZDROWIA

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA 

Prezes SPTWAM i WSZ płk dr n. hum.  emer. Czesław Marmura otwiera  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.

Ppłk Stanisław Brylikowski, Skarbnik Stowarzyszenia przedstawia sprawozdanie finansowe SPTWAM i WSZ.

Ppłk Sławomir Płuciennik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ przedstawia pozytywną ocenę działalności Zarządu Stowarzyszenia za miniony rok kadencji.

Zarząd Stowarzyszenia z uwagą wysłuchuje najważniejsze sprawozdania oceniające działalność Zarządu SPTWAM i WSZ.

Janusz Kwiecień emerytowany pułkownik Służby Więziennej, Prezes Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wręcza książkę płk. emer. Czesławowi Marmurze, Prezesowi SPTWAM  i WSZ.

Udostępnij: