Wydana została monografia zawierająca materiały z trzech konferencji naukowych organizowanych przez Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. dr. med. Stefana Hubickiego. Redaktorzy monografii dr n.hum. Czesław Marmura oraz prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dedykują ją pracownikom i absolwentom, którzy kochali i walczyli o Wojskową Akademię Medyczną i Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

 

 

Udostępnij: