Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia

Podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się dnia 14 września 2016 roku w Łodzi, któremu przewodniczył prof. Andrzej Denys, podjęte zostały w głosowaniu, następujące postanowienia:

 1. Przyjęto informację, przedstawioną przez kol. Czesława Marmurę, o przedsięwzięciach zrealizowanych przez Komitet Założycielski  po 18 maja 2016 r.
 2. Podjęta została uchwała o powołaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.
 3. Uchwalony został Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.
 4. Wybrany został Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

Do Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali:

 1. Dr n. hum. Czesław MARMURA – Prezes
 2. Dr n. med. Ryszard SERBIAK – Wiceprezes
 3. Mgr Stanisław WOJCIECHOWSKI – Sekretarz
 4. Inż. Stanisław BRYLIKOWSKI – Skarbnik
 5. Prof. dr. hab.  Andrzej DENYS – Wiceprezes
 6. Mgr Mirosław WDOWCZYK – Członek

W skład  Komisji Rewizyjnej weszli :

 1. Mgr Sławomir PŁUCIENNIK – Przewodniczący
 2. Mgr Zbigniew KRĘCISZ – Członek
 3. Stanisław ŚWIERCZYŃSKI – Członek

Na zdjęciu: Uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: