ZMARŁ PŁK PROF. ZW. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ DENYS

16 stycznia 2022 r. zmarł pułkownik profesor zw. dr hab. n. med. Andrzej Denys. Wieloletni kierownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pogrzeb ś.p.  Pułkownika Profesora Andrzeja Denysa odbył się 21 stycznia 2022 roku. Podczas pogrzebowych uroczystości  Zmarłego w swych wystąpieniach pożegnali: płk prof. zw. dr hab.  n. med. Hieronim Bartel oraz płk emer. dr n.hum. Czesław Marmura. Płk Cz. Marmura – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia – żegnając prof. A. Denysa, Przyjaciela i członka założyciela Stowarzyszenia – powiedział:


                                          ODSZEDŁ OD NAS „ NA WIECZNĄ WARTĘ” NASZ PRZYJACIEL

Ś.P. PŁK PROF. ZW. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ DENYS

Mamy młode serce, tak długo jak długo umiemy kochać życie, takim, jakie ono jest. Życie ze swoimi dobrymi, ale także złymi stronami. Mamy młode serce, tak długo jak długo potrafimy kochać ludzi i życzyć im szczerze tego wszystkiego, czego im brakuje, a tak bardzo jest potrzebne. Kto się starzeje zachowując młode serce, ten wie jak należy przyjmować ze spokojem te liczne małe i większe uciążliwości podeszłego wieku?”

Te zacytowane myśli Phila Bosmansa filozofa, normandzkiego księdza katolickiego są jakby lustrzanym odbiciem duszy naszego Przyjaciela – Ś.P. Pułkownika profesora doktora habilitowanego nauk medycznych ANDRZEJA STEFANA DENYSA, prawego człowieka, wartościowego nauczyciela akademickiego i oficera lekarza Wojska Polskiego, którego z żołnierskim i przyjacielskim żalem odprowadziliśmy 21 stycznia 2022 roku w Łodzi w ostatnią drogę „na wieczną wartę”, w asyście sztandaru i kompani honorowej 1 batalionu im. Józefa Piłsudskiego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej .

Ś.P. Andrzej Denys urodził się 14 marca 1939 roku w Kruszowie koło Tuszyna. Szkołę podstawową i maturę w VIII Liceum Ogólnokształcącym ukończył w Łodzi w 1956 roku. W sierpniu 1956 roku rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, jako 17 letni podchorąży, najmłodszy wiekiem na Fakultecie Wojskowo – Medycznym w Wojskowym Centrum Wyszkolenia Medycznego w Łodzi, które ukończył w styczniu 1962 roku uzyskując stopień podporucznika Wojska Polskiego i dyplom lekarza medycyny, już jako absolwent Wojskowej Akademii Medycznej.

ŚP. Andrzej Denys należał do nielicznych studentów, którzy w trakcie studiów zostawali asystentami niektórych zakładów teoretycznych. Z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej związał Andrzej swoje całe lekarskie życie, wszystkie służbowe i naukowo – dydaktyczne osiągnięcia jako asystent (1963 – 1968) i starszy asystent (1968 – 1973), kierownik Zakładu Mikrobiologii

Lekarskiej (1975 -2002). Tam uzyskał kolejne stopnie naukowe doktora nauk medycznych w 1968 roku, doktora habilitowanego nauk medycznych w 1973 roku, profesora nadzwyczajnego w 17.11.1982 roku i profesora zwyczajnego 26 lutego 1990 rok, a także wyższe stopnie oficerskie od podporucznika do pułkownika. W tym początkowym okresie uzyskał także stopnie specjalizacji 1 stop. w 1966 roku i II stop. w 1968 roku. Zajmował też różne stanowiska w systemie organizacyjno naukowym WAM, zastępcy kierownika Instytutu Nauk Podstawowych, członka Rady Wydziału Lekarskiego i Rady Centrum Kształcenia Podyplomowego w 1972 roku, a także członka krajowego zespołu specjalistów w zakresie diagnostyki bakteriologicznej. W Polskiej Akademii Nauk członka Komisji Wirusologii, Komisji Mikrobiologii. Był także w latach 2002 – 2008 kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2006 – 2008 był prodziekanem ds. dydaktyki Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbył także staże naukowe w instytutach naukowych w Bratysławie, Belgradzie Leningradzie i Sofii. W swojej długoletniej karierze naukowo – dydaktycznej. Opublikował ponad pięćset publikacji, w czasopismach krajowych i zagranicznych. Był promotorem 5. przewodów habilitacyjnych i promotorem 25 przewodów doktorskich oraz ponad 100 prac magisterskich a także był recenzentem 80 rozpraw doktorskich i 20 rozpraw habilitacyjnych. Nie sposób w tym pożegnalnym wystąpieniu wymienić całego dorobku naukowego i wszystkich zawodowych, naukowych i akademickich osiągnięć.

Andrzeju – Przyjacielu odmeldowałeś się na tę wieczną wartę tak nagle, ku zaskoczeniu Twoich bliskich żony Teresy, syna Pawła – absolwenta WAM, synowej Katarzyny oraz wnucząt Julii i Mateusza, Twoich Przyjaciół, znajomych, że nawet dzisiaj mamy wrażenie, że to tylko zły sen. Pozostawiłeś po sobie w łódzkim środowisku głęboki ślad, o czym mówił Twój serdeczny przyjaciel od ponad 66 lat Płk prof. zw. dr hab. n. med. Hieronim Bartel żegnając Cię przy grobie, ślad prawego człowieka, bardzo skromnego i wrażliwego, koleżeńskiego i uczynnego. Otwartego na ludzkie problemy i zarazem troskliwego. Oficera o wysokim morale, wymagającego przede wszystkim od siebie. Tych Twoich dobrych cech charakteru można by było przytoczyć jeszcze więcej. Nie sposób ich wymieniać teraz żegnając Cię. Ale pogląd wspomnianego na początku Phila Bosmansa odzwierciedla Ciebie – Zwyczajni ludzie – ludzie wspaniali. Ludzie, od których bez wielkich słów i rozgłosu strumień miłości w świat się rozchodzi. Są oazami w naszej pustyni. Są gwiazdami w naszej nocy. Są jedynymi płucami, dzięki którym nasz świat jeszcze może oddychać.”

Służbę wojskową płk prof. dr hab. n. med. Andrzej Denys zakończył w marcu 1999 roku po 43 latach służby dla Ojczyzny, dla człowieka i w imię człowieka. Ta służba dla człowieka trwała jeszcze przez kolejne kilkanaście lat do ostatnich dni życia.

Za rzetelną i sumienną służbę dla Polski, dla Wojska Polskiego, dla Wojskowej Służby Zdrowia, dla Wojskowej Akademii Medycznej Pułkownik Profesor Doktor Habilitowany nauk medycznych Andrzej Denys był odznaczony: Krzyżem Oficerskim (1998) i Krzyżem Kawalerskim (1985) Orderu Odrodzenia Polski, Złotym (1978) i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym i Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma innymi medalami pamiątkowymi i tytułami honorowymi.

Panie Pułkowniku Profesorze Denys, Drogi Andrzeju! Nie sposób w krótkim pożegnalnym hołdzie wymienić wszystkich Twoich zasług i osiągnięć: oficerskich, naukowo – dydaktycznych, organizacyjnych, a także zasług w społecznej działalności.

Żegnamy Cię Drogi Andrzeju, Przyjacielu w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego, ze sztandarem, która oddała Ci wojskowy szacunek i trzy salwy honorowe w imieniu tych wszystkich żołnierzy, podchorążych, z którymi się zetknąłeś w ciągu swojej kilkudziesięcioletniej służby wojskowej i działalności społecznej.

Dzisiaj my oficerowie – członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, którego byłeś współzałożycielem i wiceprezesem Zarządu w pierwszym okresie funkcjonowania Stowarzyszenia , Twoi Przyjaciele zameldowaliśmy się przy Twojej żołnierskiej mogile z oficerską przyjaźnią i dobrą pamięcią o Tobie – Przyjacielu, potwierdza również prostą życiową maksymę

Człowiek jest tyle wart, na ile pozostawia po sobie dobrych wspomnień. Ty zastawiłeś ich wiele”

Cześć Twojej Pamięci !

Płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes SPTWAM i WSZ

 

 

Udostępnij: