Życzenia z okazji Dnia Podchorążego

Panie i Panowie Podchorążowie

Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

i Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi,

Studenci Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W obchodzonym dzisiaj, w rocznicę Nocy Listopadowej, Dniu Podchorążego wspominamy bohaterów Powstania Listopadowego z 1830 roku. Świętując  w ten dzień, odwołujecie się do niezwykle chlubnej karty w historii oręża polskiego, a zwłaszcza jego szkolnictwa oficerskiego. Dumnie kontynuujcie dokonania – powołanej 60 lat temu – Wojskowej Akademii Medycznej, z szacunkiem odnoście się do jej historii i tradycji wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim.

Z okazji Dnia Podchorążego, w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, gratuluję Państwu wyboru studiów na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w charakterze kandydata na oficera lekarza Wojska Polskiego. Przyjmijcie, Drodzy Podchorążowie, serdeczne życzenia, by Wasza wiedza, patriotyzm, wierność zasadom oficerskiego honoru i esprit de corps, były w przyszłości ważną cechą Waszej oficerskiej osobowości. Życzę Paniom i Panom Podchorążym wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, satysfakcji z osiągnięć oraz licznych sukcesów w przyszłej służbie oficera lekarza, a także żołnierskiego szczęścia.

Płk dr Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej

i Wojskowej Służby Zdrowia

Udostępnij: