Konferencja naukowa nt.: O kształceniu lekarzy wojskowych z perspektywy jubileuszu 60. lecia Wojskowej Akademii Medycznej

Autorskie prezentacje przygotowane przez referujących tematy, ujęte w programie konferencji zorganizowanej przez: Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi , Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego w Łodzi

Płk (emer.) dr n. hum. Czesław Marmura – Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ. 

Poglądy na kształcenie polskich lekarzy wojskowych przed utworzeniem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.    Poglądy na kształcenie oficerów lekarzy

 

 

Płk (emer.) prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Strategia kształcenia lekarzy wojskowych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2002 – 2020.  Strategia kształcenia lekarzy wojskowych

 

 

Prof. dr hab. n. hum. Andrzej Felchner – Uniwersytet Jana  Kochanowskiego w Kielcach

Instytucjonalne formy kształcenia polskich lekarzy wojskowych do 1957 roku.

 

 

Prof. dr hab. n. hum. Witold Jarno – Uniwersytet Łódzki

Obiekty garnizonu łódzkiego, w których szkolono, kształcono w latach 1945 – 2017 słuchaczy wojskowej służby zdrowia w Łodzi.

 

 

Prof. UJK dr hab. n. hum. Marek DutkiewiczUniwersytet Jana  Kochanowskiego w Kielcach

Uwarunkowania organizacyjne kształcenia lekarzy wojskowych w Wojskowej Akademii Medycznej w latach 1958 – 2002.

 

 

Mjr lek. Grzegorz Lewandowski, kpt. dr n. med. Dorota Łęgocka – Bartczak Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi

Wymogi współczesnego pola walki do przygotowania merytorycznego lekarza wojskowego.

 

 

Fotokronika konferencji

Udostępnij: