Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

29/03/2018
Tekst pożegnania ś.p. gen. bryg. prof. dr. hab. Henryka Chmielewskiego, byłego Komendanta-Rektora Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma , lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Tymi słowami św. Jana Pawła II,…

29/03/2018
Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych

22 marca 2018 roku, w tygodniu poprzedzającym  Niedzielę Wielkanocną, spotkało się – na tradycyjnym „Jajeczku” – grono osób w przeszłości związanych zawodowo z Wojskową Akademią Medyczną.    

22/03/2018
Zmarł gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski – były Rektor Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Odszedł od nas dzisiaj 22 bm o godz. 7.00 na wieczną wartę, wspaniały lekarz, profesor, przełożony, mój przyjaciel, były Rektor Wojskowej Akademii Medycznej. W ostatnich latach członek Koła im. gen. dyw. B. Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,…

Główne cele Stowarzyszenia

Do głównych celów stowarzyszenia należy: skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps”, aktywizowanie społeczno – zawodowe, kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej, inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi, wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Denys

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Mgr Stanisław Wojciechowski

Sekretarz

Inż. Stanisław Brylikowski

Skarbnik

Mgr Mirosław Wdowczyk

Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji z Mediami