Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

05/12/2017
Konferencja naukowa nt.: O kształceniu lekarzy wojskowych z perspektywy jubileuszu 60. lecia Wojskowej Akademii Medycznej

Autorskie prezentacje przygotowane przez referujących tematy, ujęte w programie konferencji zorganizowanej przez: Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi , Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego…

29/11/2017
Życzenia z okazji Dnia Podchorążego

Panie i Panowie Podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Studenci Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi W obchodzonym dzisiaj, w rocznicę Nocy Listopadowej, Dniu Podchorążego wspominamy bohaterów Powstania Listopadowego z 1830…

28/11/2017
Indywidualne zawody strzeleckie o puchar Prezesa SPTWAM i WSZ

25 listopada odbyły się w Łodzi – zorganizowane przez: Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Sekcję Strzelecką KS „SPOŁEM” – indywidualne zawody strzeleckie…

Główne cele Stowarzyszenia

Do głównych celów stowarzyszenia należy: skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps”, aktywizowanie społeczno – zawodowe, kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej, inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi, wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Denys

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Mgr Stanisław Wojciechowski

Sekretarz

Inż. Stanisław Brylikowski

Skarbnik

Mgr Mirosław Wdowczyk

Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji z Mediami