Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

30/12/2018
Życzenia noworoczne

Koledzy, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia – za nami rok niezwykle intensywnych działań związanych głównie z obchodami ważnych rocznic, wiążących się z Wojskową Akademią Medyczną oraz Wojskową Służbą Zdrowia….

30/12/2018
Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia

13 grudnia 2018 roku w budynku Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Żeligowskiego 7/9 w Łodzi odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej,…

05/12/2018
Usługi profilaktyczno-lekarskie w ramach Białej Soboty

24 listopada 2018 r. w siedzibie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Łodzi, przy ul. Spornej 19/23 – z okazji jubileuszy 100-lecia powołania Służby Zdrowia Wojska Polskiego, 60-lecia utworzenia w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej oraz 20-lecia działalności Wojskowej Specjalistycznej…

Główne cele Stowarzyszenia

Do głównych celów stowarzyszenia należy: skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps”, aktywizowanie społeczno – zawodowe, kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej, inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi, wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Mgr Stanisław Wojciechowski

Sekretarz

Inż. Stanisław Brylikowski

Skarbnik

Mgr Mirosław Wdowczyk

Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji z Mediami