Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

05/12/2018
Usługi profilaktyczno-lekarskie w ramach Białej Soboty

24 listopada 2018 r. w siedzibie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Łodzi, przy ul. Spornej 19/23 – z okazji jubileuszy 100-lecia powołania Służby Zdrowia Wojska Polskiego, 60-lecia utworzenia w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej oraz 20-lecia działalności Wojskowej Specjalistycznej…

05/12/2018
Zawody strzeleckie o puchar Prezesa SPTWAM i WSZ

Z okazji obchodów Jubileuszu 60-lecia powstania w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej oraz 100-lecia powołania polskiej Wojskowej Służby Zdrowia, Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, zorganizowało INDYWIDUALNE ZAWODY STRZELECKIE Z PISTOLETU SPORTOWEGO…

05/12/2018
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA nt. Historyczna refleksja o służbie zdrowia Wojska Polskiego z perspektywy jubileuszu jej 100-lecia i 60-lecia utworzenia w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej

W kalendarz tegorocznych obchodów Jubileuszy: 100-lecia powołania Etatowej Służby Zdrowia Wojska Polskiego i 60-lecia utworzenia w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej wpisało się łódzkie środowisko wamowskie (Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji…

Główne cele Stowarzyszenia

Do głównych celów stowarzyszenia należy: skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps”, aktywizowanie społeczno – zawodowe, kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej, inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi, wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Mgr Stanisław Wojciechowski

Sekretarz

Inż. Stanisław Brylikowski

Skarbnik

Mgr Mirosław Wdowczyk

Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji z Mediami