Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

21/10/2018
Ostatnie pożegnanie płk. prof. zw. dr. hab. n.med. Stefana Szrama

20 października 2018 roku pożegnaliśmy w gronie bardzo licznych uczestników uroczystości żałobnej w Kalonce k/ Łodzi płk. emer. prof. zw. dr. hab. n. med. Stefana SZRAMA, byłego prorektora Wojskowej Akademii Medycznej oraz dziekana Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej.

21/10/2018
19.09.2018 – Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia

19 września 2018 roku w Sali Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM przy pl. Hallera 1 w Łodzi, odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia. Porządek zebrania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ…

04/10/2018
20.06.2018 r. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Łodzi

20 czerwca 2018 roku w Sali Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM przy pl. Hallera 1 w Łodzi, odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia. W posiedzeniu uczestniczyli następujący Członkowie Zarządu: Prezes Stowarzyszenia: kol. Czesław…

Główne cele Stowarzyszenia

Do głównych celów stowarzyszenia należy: skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps”, aktywizowanie społeczno – zawodowe, kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej, inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi, wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Mgr Stanisław Wojciechowski

Sekretarz

Inż. Stanisław Brylikowski

Skarbnik

Mgr Mirosław Wdowczyk

Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji z Mediami