Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

22/12/2021
ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Drodzy Członkowie oraz Sympatycy Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, proszę o przyjęcie najlepszych życzeń z okazji najbliższych świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 Roku. Niechaj każda chwila świąt Bożego Narodzenia…

27/06/2021
WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, które odbyło się 10 czerwca 2021 roku w lokalu Oddziału Łódzkiego Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Piotrkowskiej 137.

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia płk dr n. hum. Czesław Marmura, witając zebranych członków. Następnie Kol. Prezes przedstawił cele Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i zaproponowany następujący porządek Walnego Zgromadzenia: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego; Sprawdzenie i stwierdzenie…

29/03/2021
Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Szanowni Państwo! Z okazji Świąt Wielkanocnych, wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz  tym, którzy swoją drogę zawodową związali z Wojskową Akademią Medyczną i Wojskową Służbą Zdrowia –…

Główne cele Stowarzyszenia

Do głównych celów stowarzyszenia należy: skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps”, aktywizowanie społeczno – zawodowe, kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej, inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi, wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Mgr Stanisław Wojciechowski

Sekretarz

Inż. Stanisław Brylikowski

Skarbnik

Mgr Mirosław Wdowczyk

Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji z Mediami