Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

04/10/2018
20.06.2018 r. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Łodzi

20 czerwca 2018 roku w Sali Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM przy pl. Hallera 1 w Łodzi, odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia. W posiedzeniu uczestniczyli następujący Członkowie Zarządu:…

11/06/2018
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TRADYCJI WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ I WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

Porządek Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Członków SPTWAM i WSZ w dniu 16 maja 2018 r. Sprawozdanie z działalności SPTWAM i WSZ od 20.05.2017. Protokół Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Członków SPT WAM i WSZ.  

11/06/2018
SPT WAM i WSZ WSPÓŁORGANIZATOREM OBCHODÓW JUBILEUSZY W 2018 ROKU

RAMOWY PLAN  OBCHODÓW JUBILEUSZY: 60. LECIA UTWORZENIA WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ, 100. LECIA POWOŁANIA ETATOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA WOJSKA POLSKIEGO i 100. LECIA ZORGANIZOWANIA W ŁODZI SZPITALA WOJSKA POLSKIEGO w 2018 roku Pod Honorowym Patronatem: Pana…

Główne cele Stowarzyszenia

Do głównych celów stowarzyszenia należy: skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps”, aktywizowanie społeczno – zawodowe, kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej, inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi, wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Mgr Stanisław Wojciechowski

Sekretarz

Inż. Stanisław Brylikowski

Skarbnik

Mgr Mirosław Wdowczyk

Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji z Mediami