Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

15/05/2017
Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia

Zaproszenie na Walne Zgromadzeni SPT WAM i WSZ

25/04/2017
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

W trzecim posiedzeniu Zarządu, które odbyło się 20 kwietnia 2017 r. w Łodzi, uczestniczyli Koledzy: Prezes dr Czesław Marmura, Wiceprezes dr Ryszard Serbiak, Sekretarz Stanisław Wojciechowski, Skarbnik Stanisław Brylikowski, Członek Zarządu Mirosław Wdowczyk, Członek Komisji…

15/04/2017
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy: Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, wszystkim Państwa, którym bliska jest idea ducha koleżeństwa – „esprit de corps” – budowanego w oparciu o tradycje…

Główne cele Stowarzyszenia

Do głównych celów stowarzyszenia należy: skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps”, aktywizowanie społeczno – zawodowe, kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej, inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi, wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Denys

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Mgr Stanisław Wojciechowski

Sekretarz

Inż. Stanisław Brylikowski

Skarbnik

Mgr Mirosław Wdowczyk

Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji z Mediami