Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

28/12/2017
Uroczystość wręczenia Odznak Pamiątkowych i Członkowskich SPT WAM i WSZ

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd postanowił nadać Odznakę Pamiątkową Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia: 1. Prof. dr. hab. Jurkowi Olszewskiemu – Dziekanowi  Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 2….

28/12/2017
Informacja o rocznej (1.12.2016-1.12.2017) działalności Stowarzyszenia

Podczas posiedzenia Zarządu SPT WAM i WSZ, które odbyło się 6 grudnia 2017 roku, Prezes Stowarzyszenia płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura przedstawił poniższe sprawozdanie o działalności Stowarzyszenia w okresie 1.12.2016-1.12.2017 r. Pozostałe dokumenty…

19/12/2017
Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, a także wszystkim Państwa, których droga życiowa związała się z Wojskową Akademią Medyczną i Służbą Zdrowia Wojska Polskiego, życzymy…

Główne cele Stowarzyszenia

Do głównych celów stowarzyszenia należy: skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps”, aktywizowanie społeczno – zawodowe, kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej, inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi, wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Denys

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Mgr Stanisław Wojciechowski

Sekretarz

Inż. Stanisław Brylikowski

Skarbnik

Mgr Mirosław Wdowczyk

Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji z Mediami