Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

25/09/2017
UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PŁK. DR. MED. EDWARDOWI WERTHEIMOWI

21 września 2017 roku, na cmentarzu wojskowym w Łodzi, przy ul. Wojska Polskiego, odbyła się podniosła ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej uwieczniającej postać płk. dr. med. Edwarda Wertheima (1887-1939). Inicjatywę wykonania tablicy oraz pomysł na godne…

27/06/2017
IV Posiedzenie Zarządu SPT WAM i WSZ

21 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Obecni członkowie Zarządu i zaproszeni goście uczcili minutą ciszy zmarłego Pułkownika Profesora Dr. Hab. N.Med. Jana Henryka Gocha – absolwenta Wojskowej Akademii…

29/05/2017
Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Stowarzyszenia

18 maja 2017 roku w sali Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, odbyło się Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Stowarzyszenia. Uczestnicy Zgromadzenia wysłuchali informacji Prezesa Stowarzyszenia o działalności SPT WAM i WSZ w okresie od 14 września…

Główne cele Stowarzyszenia

Do głównych celów stowarzyszenia należy: skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps”, aktywizowanie społeczno – zawodowe, kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej, inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi, wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dr n. hum. Czesław Marmura

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Denys

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dr n. med. Ryszard Serbiak

Wiceprezes Stowarzyszenia

Mgr Stanisław Wojciechowski

Sekretarz

Inż. Stanisław Brylikowski

Skarbnik

Mgr Mirosław Wdowczyk

Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji z Mediami