Posiedzenie Zarządu SPT WAM i WSZ

21 lutego w Sali Tradycji WAM odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, poświęcone sprawom organizacyjnym i personalnym. Podczas spotkania, przedstawione zostały  informacje dotyczące działalności Zarządu oraz podjęte zostały uchwały w sprawach organizacyjnych i personalnych. Dokumenty przedstawiające przebieg i decyzje posiedzenia w załączeniu:

Porządek VI posiedzenia Zarządu SPT WAM i WSZ

Protokół nr 1-2018 z posiedzenia Zarządu SPT WAM i WSZ

UCHWAŁA Nr 1- II-2018- P

UCHWAŁA Nr 2-II-2018-O

UCHWAŁA Nr 3- II-2018- O

PLAN PRACY SPT WAM i WSZ w 2018 roku

RAPORT

Komunikat o ogłoszeniu konkursu na PAMIĘTNIK, DZIENNIK, WSPOMNIENIE

REGULAMIN KONKURSU

Posiedzenie Zarządu uwieńczone zostało uroczystym aktem wręczenia odznak organizacyjnych i pamiątkowych osobom aktywnie współpracującym ze Stowarzyszeniem  oraz legitymacji nowo przyjętym członkom naszej organizacji. Wręczenia odznak i legitymacji dokonał Prezes Stowarzyszenia płk dr Czesław Marmura wraz z Wiceprezesem Stowarzyszenia płk. dr. Ryszardem Serbiakiem oraz Sekretarzem Stowarzyszenia ppłk. mgr. Stanisławem Wojciechowskim.

 

Udostępnij: