Aktualności

11/06/2018
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TRADYCJI WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ I WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

Porządek Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Członków SPTWAM i WSZ w dniu 16 maja 2018 r. Sprawozdanie z działalności SPTWAM i WSZ od 20.05.2017. Protokół Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Członków SPT WAM i WSZ.  

11/06/2018
SPT WAM i WSZ WSPÓŁORGANIZATOREM OBCHODÓW JUBILEUSZY W 2018 ROKU

RAMOWY PLAN  OBCHODÓW JUBILEUSZY: 60. LECIA UTWORZENIA WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ, 100. LECIA POWOŁANIA ETATOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA WOJSKA POLSKIEGO i 100. LECIA ZORGANIZOWANIA W ŁODZI SZPITALA WOJSKA POLSKIEGO w 2018 roku Pod Honorowym Patronatem: Pana…

09/05/2018
MAJOWY ZNICZ PAMIĘCI

Wystąpienie płk. emer. dr. n. hum. Czesława Marmury – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia. Szanowni Zebrani! Drodzy Przyjaciele! Nasza dzisiejsza obecność w dniu 8 maja 2018…

29/03/2018
Tekst pożegnania ś.p. gen. bryg. prof. dr. hab. Henryka Chmielewskiego, byłego Komendanta-Rektora Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma , lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Tymi słowami św. Jana Pawła II,…

29/03/2018
Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych

22 marca 2018 roku, w tygodniu poprzedzającym  Niedzielę Wielkanocną, spotkało się – na tradycyjnym „Jajeczku” – grono osób w przeszłości związanych zawodowo z Wojskową Akademią Medyczną.    

22/03/2018
Zmarł gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski – były Rektor Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Odszedł od nas dzisiaj 22 bm o godz. 7.00 na wieczną wartę, wspaniały lekarz, profesor, przełożony, mój przyjaciel, były Rektor Wojskowej Akademii Medycznej. W ostatnich latach członek Koła im. gen. dyw. B. Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,…

05/03/2018
Posiedzenie Zarządu SPT WAM i WSZ

21 lutego w Sali Tradycji WAM odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, poświęcone sprawom organizacyjnym i personalnym. Podczas spotkania, przedstawione zostały  informacje dotyczące działalności Zarządu oraz podjęte zostały uchwały w sprawach organizacyjnych i personalnych. Dokumenty przedstawiające…

28/12/2017
Uroczystość wręczenia Odznak Pamiątkowych i Członkowskich SPT WAM i WSZ

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd postanowił nadać Odznakę Pamiątkową Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia: 1. Prof. dr. hab. Jurkowi Olszewskiemu – Dziekanowi  Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 2….

28/12/2017
Informacja o rocznej (1.12.2016-1.12.2017) działalności Stowarzyszenia

Podczas posiedzenia Zarządu SPT WAM i WSZ, które odbyło się 6 grudnia 2017 roku, Prezes Stowarzyszenia płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura przedstawił poniższe sprawozdanie o działalności Stowarzyszenia w okresie 1.12.2016-1.12.2017 r. Pozostałe dokumenty…

19/12/2017
Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, a także wszystkim Państwa, których droga życiowa związała się z Wojskową Akademią Medyczną i Służbą Zdrowia Wojska Polskiego, życzymy…