20.06.2018 r. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Łodzi

20 czerwca 2018 roku w Sali Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM przy pl. Hallera 1 w Łodzi, odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący Członkowie Zarządu:

Prezes Stowarzyszenia: kol. Czesław Marmura;

Wiceprezes: kol. Ryszard Serbiak;

Sekretarz: kol. Stanisław Wojciechowski;

Skarbnik: kol. Stanisław Brylikowski;

Członek: kol. Mirosław Wdowczyk.

W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej: kol. Sławomir Płuciennik – Przewodniczący, kol. Stanisław Świerczyński – członek, a także Członkowie Stowarzyszenia: kol. Jan Błaszczyk, kol. Zbigniew Dutkiewicz, oraz Dziekan Wydziału Woskowo-Lekarskiego UM prof. Jurek Olszewski.

Dokumenty Posiedzenia Zarządu:

Porządek posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ

Protokół posiedzenia

Ramowy Plan Obchodów Jubileuszy 60. lecia WAM i 100. lecia WSZ

Uchwała ws. uzupełnienia składu Komisji RewizyjnejUchwała ws. zmiany wceprezesa Zarzadu SPTWAM i WSZ

Uchwała ws. zmiany wiceprezesa Zarządu SPTWAM i WSZ

Udostępnij: