Dokumenty

  1. Porządek posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ
  2. Protokół posiedzenia
  3. Ramowy Plan Obchodów Jubileuszy 60. lecia WAM i 100. lecia WSZ
  4. Uchwała ws. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
  5. Uchwała ws. zmiany wiceprezesa Zarządu SPTWAM i WSZ
  • Posiedzenie Zarządu SPT WAM i WSZ w dniu 19.09.2018 r.
  1. Porządek Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ w dniu 19.09.2018
  2. Ramowy Plan Obchodów Jubileuszy 60. lecia WAM i 100 lecia WSZ
  3. Program Konferencji Naukowej 17.11.2018 r.